Stavsengan ringmerkingsstasjon
Trondheim, Sør-Trøndelag
Velkommen til vår hjemmeside

Stavsengan ringmerkingsstasjon ligger ved bredden av Gaula i Trondheim kommune, like ved kommunegrensen til Melhus. Ringmerkingsstasjonen var første gang bemannet i 1995. Den 15. august i 2002 rundet vi 20 000 merkede fugler. "Jubileumsfuglen" var en voksen hann av grønnfink, merket av Inge Hafstad.

Gransanger
©Morten Vang
Pr. i dag er det ca 10 ringmerkere med A-lisens som er merkere på stasjonen, og vi vil gjerne ha "rekrutter" som har lyst til å ta ringmerkingslisens! Hvis du lurer på hva som kreves for å få de ulike lisensene kan du lese denne siden. Der vil du også finne ut hvordan du kan gå fram hvis du ønsker å bli ringmerker.

Vi har til nå merket 83 arter på stasjonen. I og med at Trøndelag er et kjerneområde for gransangere så satser vi på å merke så mange som mulig av denne arten. Andre arter vi fanger mye av er løvsanger, grønnfink, bjørkefink og gråsisik. Av mer kuriøse arter kan vi nevne dverglo, dvergspett, dvergfalk og dvergspurv, men vi merker fugler som ikke heter noe med "dverg" også.

Strandsnipe
©Nils Kjetil Torvik
I 2007 satses det videre på vaderfangst. Det er spesielt strandsnipe og gluttsnipe som er gjengangere i nettene. Men også enkeltbekkasin, brusfugl og myrsnipe dukker opp fra tid til annen. Disse vaderne er et jevnlig krydder på merkelistene.

Surf gjennom hjemmesidene våre og les mer om Stavsengan ringmerkingsstasjon. Ønsker du mer informasjon kan du sende oss en epost.