For hos deg er livets kilde. I ditt lys ser vi lys.

(Sal 36,10)

Velkommen til "Kilden"

"Det er sant at jeg er umoderne . Det meste av det jeg elsker har for lengst blitt ødelagt eller sendt i eksil" (Chesterton)

Mitt folk går til grunne fordi det ikke har kunnskap.

(Hos 4:6)

Startside
Apologetikk
Komplementaritet
Islam
Romerne
Taler
Ymist
Løping

 

I've searched all the parks in all the cities  and found no statues of committees."
G.K. Chesterton

"Når man slutter å tro på Gud, tror man ikke på ingenting, men på hva som helst"

Chesterton

"It is a Christian duty, as you know, for everyone to be as happy as he can."

C. S. Lewis

Politisk korrekthet er de meninger som det til enhver tid krever minst mot å mene.

Bjørn Are Davidsen

“There are only two kinds of people in the end: those who say to God, ‘Thy will be done,’ and those to whom God says, in the end, ‘Thy will be done."

George Macdonald! "The Great Divorce!”

Dersom jeg finner i meg selv et begjær som ingen erfaring i denne verden kan tilfredsstille, er den mest sannsynlige forklaring at jeg ble laget for en annen verden.

C.S. Lewis

Virkeligheten er faktisk noe som du aldri kunne ha gjettet deg til. Det er en av grunnene til at jeg tror på kristendom-men. Det er en religion som ingen kunne ha funnet på

C.S. Lewis

 

Alt som ikke er evig, er alltid utgått på datoen

C. S. Lewis
 

I disse dagene blir det forventet at en kristen skal hylle enhver trosbekjen-nelse med unntak av sin egen

Chesterton

 

Kristendommen har ikke blitt prøvd og funnet mangelfull, den har blitt funnet vanskelig og forlatt uprøvd. 

Chesterton

 

"The task of Christian scholarship is to study reality as a manifestation of God's glory, to speak about it with accuracy, and to savor the beauty of God in it."

John Piper
 

Anyone who said people reject religion because they are crazy or stupid would arouse a storm of condemnations. But, it has been OK to say that people are religious because they are ignorant or brainwashed

Rodney Stark

 

Den er ingen dåre som gir fra seg det som ikke kan beholdes, for å vinne det som ikke kan tapes.

John Elliot.

 

Gud vender seg fort fra sin vrede, men Han vender seg aldri fra sin kjærlighet.

Charles H. Spurgeon (1834-1892)

 

Åndelig vekst består for det meste i roten, som ikke kan sees.

Matthew Henry (1662-1714)

 

Spurvene flyr i flokk, mens ørnen flyr alene.

Watchman Nee

 

Bare små mennesker er stolte.

Watchman Nee

 

Der er alltid en rett veg og en gal veg, og den gale vegen ser alltid ut til å være den mest fornuftige

George More, The Bending of the Bough.

 

There‘s a mighty difference between good, sound reasons and reasons that sound good.

Burton Willis.

 

Learn to reason forward and backward on both sides of a question.

Thomas Blandi.

 

It is true that I am of an older fashion; much that I love has been destroyed or sent into exile.

Chesterton

 

Fallacies do not cease to be fallacies because they become fashions.

Chesterton

 

When learned men begin to use their reason, then I generally discover that they haven’t got any.

Chesterton 

 

The reformer is always right about what is wrong. He is generally wrong about what is right.

Chesterton 

 

Truth is sacred; and if you tell the truth too often nobody will believe it.

Chesterton 

 

Bigotry is an incapacity to conceive seriously the alternative to a proposition. Chesterton

 

 

 

Et sted for litt av hvert,

men mest for teologi og religion. Garantert politisk ukorrekt.

Tilbakemeldinger om nettstedet mottas med takk.

Torleiv M. Haus

torleiv.h©c2i.net

(© må selvfølgelig byttes med @) 

Tel:51 48 04 42/

41 31 48 67

Sist endret: 06.03.05

Bildet av undertegnede er tatt ved Altaleva, noen km nedenfor dammen.

Det har blitt mindre og mindre skriving på Kilden i det siste. Grunnene til det er flere. Men nå har jeg funnet ut at det kan være på tide å bli en blogger. Fordelen med en blogg er at den gir muligheter for kommentarer fra leserne. Innholdet blir mye av det samme som her på Kilden. 12.des 2009.

Nina Karin Monsen har fått Fritt Ord prisen for sin kamp mot den nye ekteskapsloven. Som forventet har omtrent hele landets elite satt i gang et hylekor om hvor forferdelig det er at noen med slike meninger skal få en pris. Nina Karin Monsen har en stil som kan utfordre og enkelte kunne ønske en mer argumentativ debattform. Men det kan ikke forsvare den massive mobbingen av denne modige kvinne. Tusenvis går til kamp mot henne på Facebook og vil ha henne fordrevet fra landet. Igjen og igjen viser det seg at de som i toleransens navn krever toleranse fra andre ikke har det minste snev av samme dyd selv. Den råe innføringen av den nye ekteskapsloven handler om noe mye mer enn enkjønnet samliv. Den handler om at det finnes en elite her i landet som vil presse sin oppfatning og virkelighetsforståelse på hele befolkningen med hjelp av lov og maktapparat. Kaj Skagen er en klok mann og man gjør vel i å lese hans anmeldelse av "Kampen om ekteskapet og barnet" av Nina Karin Monsen.

I USA kan tusenvis av mennesker samles for å høre offentlige debatter om Guds eksistens eller om Jesus stod opp fra de døde. Forsåvidt hadde det vært på sin plass om noe lignende også kunne ha skjedd i den lille andedammen som heter Norge. Men i en slik debatt i USA møttes en av de virkelig store nyateistene, nemlig Christopher Hitchens, og William Lane Craig for å diskutere: Does God exist?  Debatten har blitt kommentert av flere bloggere og det er spennende stoff.

Fra denne lille utpost i ødemarken på den verdensvide veven er det ikke så mye som vi rekker å få kommentert. Men andre er mer aktive med å legge ut kommentarer og observasjoner du garantert ikke møter i Stavanger Aftenblad eller andre politisk korrekte publikasjoner. I tillegg får du med deg litt humor på kjøpet. Og en formuleringsevne over gjennomsnittet.

I Norge i dag er det omtrent blitt umulig å gi uttrykk for sin støtte til staten Israel offentlig. Ytringsfriheten er i ferd med å bli truet, og det bør få alarmklokkene til å ringe hos de fleste. I krig er det vanligvis sannheten som ofres først. Dessverre er det også sannheten flertallet bryr seg minst om. Manipulering av virkeligheten ved fordreielser, fortielser, løgner, halvsannheter og perspektivløshet kan brukes til å styre folkemeningen i den retning noen har interesse av. Dette er konflikten rundt Israel et glitrende eksempel på. Opinionen har skiftet fra svært pro Israel til svært anti Israel etter seksdagerskrigen i 1967. Den som vil mene noe sieriøst om konflikten, bør sette seg inn i begge parters perspektiv. For den som ønsker å forstå hvordan israelere flest oppfatter konflikten er Med Israel for Fred sin hjemmeside stedet å begynne. 

Den norske eliten er ikke basert på kunnskap eller klassisk dannelse. For klassisk dannelse er noe suspekt som passer for eksentriske individualister. Men den er derimot mer å oppfatte som et moralsk eller moralistisk fellesskap som har en felles front mot tradisjonell borgelig konservatisme, og som har sine blekksprutarmer inn i de politiske partiene og medieverden. Den moralske indignasjonen over tradisjonelle verdier gjør at forbryteren blir mer interessant enn den lovlydige, den homofile mer interessant enn den heterofile, innvandreren mer interessant enn det rotekte nordmann. Opposisjonen mot denne moralistiske makteliten kommer til uttrykk i den folkelige uviljen mot EU og støtten til Fremskrittspartiet.

Fri sex, gratis utdeling av prevensjon og retten til å ta livet av fosteret i eige morsliv er noko av det mest heilage og urørlege i Norge i dag. Av eiga røynsle veit eg at det eksisterer ikkje noko tema som set så sterke kjensler i gang som å diskutera til dømes abortproblematikken. Ikkje desto mindre krev p-piller årleg liv, og folk døyr under eller etter abortinngrep på norske sjukehus. Desse sanningane gjeld det om at ålmenta ikkje får høyra for mykje om. Heller ikkje alle historiane til kvinner som slit med forboden skuldkjensle. For ingen må rokka ved dei moderne tabu.

Alt skal gjøres spiselig i disse dager, og ufarlig, og kjedelig, kan man jo tilføye. Mangt og meget kunne nevnes som eksempler. Men det verste er at kristendommen skal omformes til en tannløs og ufarlig hyggereligion som oppfyller behovet for stemning ved jul og salmesang ved den siste jordeferd.

Men la det stå fast er kristendommen er en primitiv offerreligion som handler om blod og død og liv og kamp. Den passer overhodet ikke i det moderne menneskets drømmer, og Giske burde heller innføre utøvelse Kardemommeloven som offisiell statsreligion. Det må da være mye mer ærlig å si sannheten slik den er, enn å forsøke å fordreie virkeligheten. 

Om noen få uker skal verdens mektigste stat velge ny president. De gamle romerne sa at de gudene ville ødelegge gjorde de først galne. Mye tyder på at gudene er i ferd med å ødelegge Amerika, særlig når vi ser hva slags kandidater velgerne har å velge mellom. Obama er et politisk null som aldri har ledet noe som helst. McCain er en melankolsk skikkelse som i kanskje har en fifty-fifty sjanse til å overleve sin første periode. Biden er en klassisk maktpolitiker som gladelig ville gå over lik dersom det kunne tjene hans interesser. Eneste lyspunkt er Sarah Palin. Som guvernør i Alaska har hun tatt et oppgjør med den lokale varianten av "gutteklubben grei". Som eventuell president er det å håpe at hun vil føre en mer edruelig utenrikspolitikk enn den villskapen som bedrives i Washington i disse dagene.

Det er lenge siden verden har vært så farlig som i disse dager. En vesentlig del av skylden for elendigheten må USA ta. Så lenge hele verden tilhører USAs interessesfære, slik amerikanerne ser ut til å mene, må det ende med konflikt og ustabilitet når andre makter som Kina og Russland også vil ha et ord med i laget. Lite tyder på at det blir noe tryggere med Obama eller McCain som øverskommanderende.

TV2 har en artikkel om den nye filmen. Som man kan vente er den full av fordreininger og stereotypier av kristne. Bjørn Are Davidsen har noen kommentarer det kan være på sin plass å få med seg. Det er i det hele påfallende at kristne er de eneste som ikke skal få lov til å spre det de tror på uten at det er suspekt. Men slik har det vel alltid vært, forresten. 23.06.

Den som vil være politisk korrekt i dag må mene at religion i grunnen er noe svineri som er årsaken til alle kriger. Visstnok er det noen som sliter med å bestemme seg for om det er islam eller kristendommen som er verst selv om det naturligvis er opplest og vedtatt at kristendommen er den mest voldelige og avskyelige av alle religioner. Slik er det bare, og å be om dokumentasjon for påstanden beviser bare at man er reaksjonær og antakelig en fundamentalist. Kan det være at bildet er mer nyansert enn hva mengden vil ha det til?

Dagens statssanksjonerte og statsfinansierte fosterdrapspraksis er ufattelig barbarisk. Men ikke desto mindre synes flertallet av befolkningen at det er helt i orden at mor fratar fosteret menneskeverd helt i samsvar med læren til den fundamentalistiske feminismen om at kvinnen skal ha full råderett over sin kropp. Heldigvis er det tegn i tiden som tyde på at denne feministiske fanatismen i er ferd med å sprekke og at det blir rom for å revurdere dagens praksis. Vitenskapen gir stadig mer kunnskap om fosteret kjenner smerte på et svært tidlig stadium. Kan det være at om hundre år vil fosterdrap bli betraktet som det barbariet det i virkeligheten er?

Det er nærmest en folkesport å rakke ned på middelalderen. Skal man fremheve hvor forferdelig noe er, kaller man det gjerne middelaldersk og folk fornemmer et kaldt gufs nedover ryggen. Også statsminister Stoltenberg deltar i denne folkesporten. Ved å påstå at såkalte "æresvoldtekter" var vanlige i middelalderen forsøker han å få fram at Norge var ikke noe bedre enn Pakistan er i dag. Det er bare en liten hake ved påstanden: Det finnes ikke et eneste dokumentert tilfelle av æresvoldtekt i europeisk historie.

Stortinget kommer etter alt å dømme til å vedta en såkalt kjønnsnøytral ekteskapslov den 11.juni. Ingen vet hva slags konsekvenser en slik lov vil få på sikt fordi den er et gigantisk eksperiment som aldri før har vært gjennomført i menneskehetens historie. Men det grunn til å tro at de som blir mest skadelidende i det lange løp er barna som mister sine rettigheter. Noen løse tanker om at denne loven ikke bør innføres.

Arabernes bidrag til den Vestlige sivilisasjon

Det er en utbredt oppfatning av den vestlige sivilisasjonen står i stor gjeld til araberne. Denne oppfatningen er i følge professor i historie Ole Jørgen Benedictow høyst problematisk. Overalt hvor islam fikk dominans, ble i stor grad alle skapende kulturuttrykk kvelt. Det hører med til historien at Dagbladet refuserte professorens kronikk. Man kan bare spekulere på årsaken, men kan det tenkes at avisen ikke ønsker islamkritikk i sine spalter? 26.05.08.

Venstresida si avsmak for alt som har med Gud å gjera har fått ein aldri så liten knekk etter at Jon Michelet har skrive bok om emnet på internet. Han er framleis ateist, men skal ha respekt for at han tek opp eit tema som pressar seg på like sterkt no som før.

Richard Dawkins hevder at en religiøs barneoppdragelse er verre enn pedofili. Har han rett, må staten snarest sørge for å få tatt barna fra troende foreldre og få dem anbrakt i garantert ateistiske oppdrageranstalter. For å lære hvordan dette skal gjøres finnes det sikkert mye nyttig erfaringsmateriale i tidligere Sovjetunionen eller nåværende Nord-Korea.

I disse dager foregår det forhandlinger om AFP-ordningen som gjør det mulig å avslutte yrkeslivet i en alder av 62 år. Men skal vi tro statistikernes prognoser burde yrkeskarrieren heller forlenges. For fram mot 2060 kommer befolkningen over 67 år til å fordobles. I klartekst betyr det at stadig færre skal forsørge stadig flere. Situasjonen i Norge er ikke så dramatisk som i mange andre land i Europa. Befolkningen i Tyskland kan i verste fall halveres i løpet av dette århundre. Fra www.forskning.no

Det som er absolutt sikkert er at troen på Jesu oppstandelse oppstod i Jerusalem etter at Jesus var korsfestet og begravd. Spørsmålet må da bli: Hvordan forklare at denne troen oppstod?

Du som låg i natta seine/sorgtyngd, vanvørd og åleine/skjelvande på såre kne,/du som skåli trufast tømde/medan alle dine rømde,/stridsmann frå Getsemane!

Du som spotta vart og banna/krynt med klungerkrans om panna/medan augo brann i sorg/du som stod i namlaus pine/skild frå dei du kalla dine/einsam i Pilati borg!

Du som hekk i krossen nagla/medan blodut sveitte hagla/frå di panne då du sa:/"Fader, kvifor gjekk du frå meg!"/Å, lat nådens blodstraum nå meg/offerlam frå Golgata!

Lær mi sjel kor du laut lida/syn meg såret i di sida/styrk og nør mi veike tru./Syn meg dine merkte hender/så eg frelst mitt auga vender/opp til deg på krossen, du.

Jakob Sande

Foreløpig er det et flertall i Norge for å stå utenfor EU. Dessverre er Norge medlem av EØS og er som sådan tvunget til å implementere de direktiver som kommer fra Brussel.

Det er god grunn til å være kritisk til EU. Briten Rodney Atkinson hevder at grunnleggerne av EU var aktive i bestrebelsene på å opprette en europeisk union i 1930 og 1940 årene. Skikkelser som Walter Hallstein, Walter Funk, Alfred Toepfer, Paul Henri Spaak og Hans Josef Globke var både aktive støttespiller av europeisk fascisme i 1940-årene og talsmenn for den europeiske union i 1950-årene.

Folkesuverenitetsprinsippet underordnes et byråkrati uten parlamentarisk kontroll. Overnasjonale overenskomster settes til side for å undergrave nasjonalstatens suverenitet. Slik ble Jugoslavia og Tsjekkoslovakia oppløst.

Etter Atkinsons oppfatning er EU en blanding av moderne korporatisme og historisk fascisme. Forskjellen på det tredje riket og EU er kanskje ikke så stor når det kommer til stykket?

Å kjelde av stille gråt
der inne
kva kan eg gjere
for å trøyste deg?

 

kjenner du det ikkje?
smilen over deg
er større
enn sorga
inni deg

Dikt av Fr Arnfinn Haram som han har publisert på sin blogg. (Kan også lesast her.). Haram maktar setja ord på den livskjensla mange menneske har i dag og viser veg til eit liv prega av andre prioriteringar enn dei rådande i det kapitalistiske mediesamfunnet. 

Det er ikkje dagleg kost at prestar i Den norske kyrkja konverterer til Den romersk katolske, men det hender frå tid til annan. Ein av dei som har konvertert er Arnfinn Haram. Han har no starta sin eigen blogg kor ein kan lesa mangt og mykje om slikt som har med kyrkje og samfunn å gjera.

I en tankevekkende og alvorlig kommentar viser Krister Renard hvordan kultureliten eller de intellektuelle er i ferd med å gjøre Sverige til en totalitær stat. I praksis er det totalforbud mot å ytre seg i strid med det som den politiske elite til enhver tid definerer som akseptabelt. Kristne er en stor fare, muslimer virker berikende på samfunnet, kjønn er en sosial konstruksjon, alle former for seksult samliv, bare det ikke skjer i det livslange, monogame ekteskapet, er normalt og bør oppmuntres. Osv. Osv.  Sverige ligger muligens noe hakk framfor Norge, men det er ikke stort bedre her.

Et utall norske menighetsledere og andre har gjennom årene valfartet til Willow Creek Community Church for å studere hvordan det er mulig å nå moderne mennesker med evangeliet. Må innrømme at jeg også har vært en tur over for over 10 år siden og lot meg imponere over det jeg så og hørte. Men nå har menigheten gjennomført en kritisk vurdering av virksomheten og kommet frem til heller nedslående konklusjoner. Millioner av dollar er brukt for å få store besøkstall, men det har ikke ført til at så mange er blitt disipler som selv tar ansvar for sitt eget liv. Bill Hybel sier at resultatene er rystende. Det skal bli spennende å følge med på hva slags konsekvenser undersøkelsen får for menigheten. 05.11.07

En av Israels mest fremtredende rabbier skrev et lite notat som ikke skulle offentliggjøres før et år etter hans død. Da notatet ble gjort kjent, hadde rabbien skrevet at Messias' navn er Yehoshua eller Jesus. Flere av hans tilhengere har påstått at det hele må være en forfalskning, antakelig på grunn av at det kan virke som rabbien var blitt kristen. Rabbi Kaduri døde i en alder av 108 år og han skal ha vært svært opptatt av Messias de siste årene av livet og også ha møtt ham, antakelig i en visjon.

Anthony Flew har vært regnet som en prominent ateist. I motsetning til nyateister som Dawkins og Harris, som ikke har levert et eneste filosofisk overbevisende argument mot teismen, var Flew en seriøs filosof som mente at gudstro var irrasjonell så lenge det ikke fantes evidens for Guds eksistens. Det er særlig finjusteringen av de kosmologiske konstantene som har overbevist Flew. Hadde for eksempel gravitasjonen vært ørlite sterkere eller svakere, ville liv slik vi kjenner det vært umulig. Finjusteringen må være planlagt eller designet og det taler for at Gud må finnes.

I desse tider når Børsen har teke over for Katedral, og Mammondyrkinga har teke over for dyrkinga av Skaparen, kan det vere på sin stad å hente fram att diktet "Um pengar" av Arne Garborg. Truleg er ikkje dette pensun på Handelshøgskulen, men likevel noko av det visaste ein kan lesa om pengane.


Pengar hev ikkje noko verd i seg sjølv. Du kann ikkje eta dei, ikkje drikka dei, ikkje klæda deg med dei. Du kunde hava lumma full av pengar, og svelta, tyrsta, frjosa i hel - um der ikkje var mat og drikka og klæde å få.

Pengar er langt ifrå det største gode, ikkje det næst største heller. Men dei er eit stort gode for den som brukar dei vitugt.

For pengar kann ein få alt, heiter det. - Nei, ein kann ikkje det.

Ein kann kjøpa seg
mat, men ikkje mathug,
dropar, men ikkje helsa,
mjuke senger, men ikkje svevn,
lærdom, men ikkje vit,
stas, men ikkje venleik,
glans, men ikkje hygge,
moro, men ikkje gleda,
kameratar, men ikkje venskap,
tenarar, men ikkje truskap,
gråe hår, men ikkje æra,
rolege dagar, men ikkje fred.

Skalet av alle ting kann ein få for pengar. Men ikkje kjernen; den er ikkje for pengar fal.

Jan Bygstad har i en årrekke markert seg som en forsvarer og forkynner av bibelsk kristendom i Norge. Blant annet var han i mange år formann i For Bibel og Bekjennelse. I et foredrag om hva kirken er, tar han et oppgjør med den kirkeforståelsen som har preget mye av den kristne virksomheten på bedehuset. Blant annet sier han i konklusjonen: Jeg tror at i våre sammenhenger vil vi ha stor hjelp av å få en ny besinnelse på at i NT finnes det ingen motsetning mellom Åndens frihet og faste ordninger, mellom liturigi og vekkelse, mellom hyrdetjenesten og det allmenne prestedømme.

Børre Knudsen er 70 år. Av det store flertall er denne mannen marginalisert og gjort til en ufarlig klovn. I det liberale samfunn hvor individet forbeholder seg retten til å definere det ufødte fosterets menneskeverd alt etter som det er ønsket av moren, kan den kampen han kjempet ikke fortone seg som annet enn en bakstreversk. Det er premissene som avgjør koklusjonenen. Det rådende premiss er at det ikke finnes noen Gud og at mennesket følgelig heller ikke kan være bærer av Guds bilde. Børre Knudsens tese er at et slikt samfunn nødvendigvis vil bli inhumant og det er de svakeste som kommer til å lide dersom de da overhodet får leve.

Et av de mest radikale lovforslag i vår historie blir snart lagt fram for stortinget og med all sannsynlighet vedtatt. Enkjønnet samliv skal fullstendig likestilles med tokjønnet samliv. Ingen aner hvilke konsekvenser dette eksperimentet vil få for samfunnet på lang sikt, men likevel skal det presses gjennom departement og storting uten en forsvarlig sakbehandling. Korte høringsfrister og et lite representativt utvalg av høringsinstanser er i strid med demokratiske spilleregler. Mange spørsmål melder seg. Er dette noe som flertallet av det norske folk ønsker eller er det en liten men usedvanlig mektig pressgruppe som vil tvinge sitt syn på flertallet?  I Norge finnes det over 884 000 ekteskap, men mindre enn totusen som lever i registrert partnerskap. Hva vil man oppnå med en kjønnsnøytral ekteskapslov som ikke allerede er oppnådd med parternskapsloven? Dersom denne loven er et folkekrav, burde det vel være rimelig å avholde en folkeavstemning. Og med hva forholdet til resten av verden? I et globalt perspektiv er tanken på å definere ekteskapet uavhengig av kjønn tilnærmet absurd, og det er vel stort sett bare etterkristne vestlige samfunn som ser på dette som et framskritt. Det er fristende å sitere den alltid akutelle Paulus: Mens de gjorde seg til av å være vise, ble de dårer og byttet ....(Rom 1,18-32). 25.09.07.

Svært mange bibeltroende medlemmer av Den norske kirke opplever den læremessige pluralismen i kirken som dypt problematisk. Kan kirken være kirke når to uforenlige syn på enkjønnet samliv skal likestilles? Dypest sett handler dette om hva eller hvem som skal være den endegyldige autorieteten i kirken og den enkeltes liv: Skriften slik den er tolket og forklart i de historiske bekjennelsesene, eller den menneskelige fornuft slik som den til enhver tid finner det passende. 20.09.07.

Det er gjennom den lokale menigheten Herren vil vise sin nåde og karakter. Derfor er det avgjørende viktig for alle troende å besinne seg på hva en menighet er og hva som hører med til en bibelsk menighet. Organisasjonen 9marks arbeider for å spre en bibelsk forståelse av menigheten og framhever spesielt 9 viktige kjennetegn. Les mer. 13.09.07

Alle mennesker søker lykken, sier Pascal i boken "Tanker" (#435). Svært mye tyder på at han har rett i denne påstanden. Mennesket er slik laget at det alltid vil forsøke å finne lykken. Erfaringen viser at menneskene forsøker å finne lykken i de forskjelligste ting. Opp gjennom historien er det mange som har funnet lykken i Gud. En som har gjort dette og skrevet mye om det er amerikanske baptispastoren John Piper. Har kaller buskapet sitt for Kristen Hedonisme. 29.08.07

Den tyske pastoren Johannes Lerle sammenlignet de 150 tusen årlige fosterdrapene i Tyskland med utryddelsen av 6 millioner jøder under den annen verdenskrig. 14. juni ble Lerle dømt til et års fengsel for dette av en domstol i Erlangen. Samtidig er det sterke krefter i sving i Europarådet som vil forby ytringer som drar Darwins utviklingsteori i tvil. Kreasjonisme og intelligent design er en trussel mot menneskerettighetene og bør derfor forbys.

Kommentar: I et samfunn hvor de som har makten definerer sannheten, er dette hva vi må vente. Demokratiet og ytringsfriheten er truet og vi aner konturene av det totalitære regimet som gjør opprør mot den tradisjonelle moralske orden. 

Fremskrittspartiet har lagt frem en rapport om innvandringspolitikken og foreslått en rekke tiltak for å få kontroll over denne. Innvandringsmeldingen ble diskutert på Redaksjon EN i kveld. For demokratiets skyld er det forstemmende at Bjarne Håkon Hansen og hans likesinnede har et sterkere behov for å stigmatisere FrP enn å diskutere de faktiske forhold knyttet til dagens innvandringspolitikk. Dessverre fikk ikke Hege Storhaug slippe til i særlig grad. Hun vet mye om hvilke problemer henteekteskap og utsendelse av barn for å gå på skole i opprinnelseslandet før med seg etter å ha engasjert seg i en årrekke om dette temaet. Innvandringen må aldri bli så stor at integreringen blir truet. Mye tyder på at dersom dagens nivå på innvandringen beholdes eller økes, så vil det kunne true stabiliteten til det norske samfunnet på sikt. I alle tilfeller er dette et spørsmål med så stor kompleksitet at befolkningen fortjener betydelig større saklighet enn det vi ble budt i kveld. Det beste er å laste ned rapporten og lese den selv. 7.6.07.

I Norge i dag kan en bedrift risikere å bli tvangsnedlagt dersom ikke styret har minst 40 % andel av kvinner. Dette gjelder selv om bedriften går så det suser. Samtidig skal det innføres en "ekteskapslov" hvor kjønn ikke har noe å si i det hele tatt. "Ekteskapet" kan være enkjønnet eller tokjønnet som det heter i forslaget. Hvorfor er det så viktig at begge kjønn må være representert i ledelsen av en bedrift, mens det ikke har noe å si for de som skal lede en familie? Begrip det den som kan, men jeg begriper det ikke. 7.6.07.

Richard Dawkins bok "The God Delusjon" utkommer i disse dager på norsk. Ettersom Dawkins har markert seg om en lidenskapelig forkjemper for et ateistisk og naturalistisk livssyn, er det all grunn til å ta hans tanker på alvor og kritisk vurdere om de argumentene han bringer på banen er holdbare. En som har gjort dette er Bjørn Are Davidsen. I artiklene Dawkins dekodet - del 1: Virkelighet og vitenskap og Dawkins dekodet - del 2: Teser og tekanner gir han en grundig kritikk av Dawkins' bok. Blant annet viser Davidsen hvor skuffende det er at Dawkins neppe har forstått et tradisjonelt argument for Guds eksistens som det kosmologiske argument (eller gudsbevis), nemlig at en uendelig årsaksrekke ikke kan eksistere. Davidsen konkluderer: Kristen tro er, i motsetning til hva Dawkins hevder, ikke nødvendigvis blind eller tom. Selv om Gud ikke tvinger oss til å tro på ham, verken ved makt eller vitenskapelige funn, finnes det gode grunner til å tro. Ikke minst fordi det også kan bidra til å fremme rasjonalitet i en tid som trenger det.

Dersom man er ute etter enda mer spesifikk kritikk av Dawkins, kan absolutt denne linken anbefales. 24.05.07

Den vestlige sivilisasjonen ser ut til å være nådd et stadium som er preget av selvforakt. Såkalte mainstreammedier bringer sjelden eller aldri artikler som setter kirken og kristendommen i et positivt lys. Det vanlige er at kristendommen anklages for å være bakstreversk eller hemmende, eller det som er enda verre. En ofte gjentatt påstand er at Den katolske kirken er ansvarlig for antisemitismen i verden og at paven og kirken var direkte medansvarlig i utryddelsen av 6 millioner jøder. Sannheten er at paven og kirken antakelig reddet over 800000 jøder fra den visse død, og at den tok avstand fra nazismen som ideologi. Dette erkjennes av jødiske forskere som ikke skulle ha noen interesse av å pynte på virkeligheten.

En påstand blir ikke sannhet av å bli gjentatt mange ganger eller trodd av alle, men av å være i samsvar med virkeligheten. Svært mye av det som formidles i media er det god grunn til å tro har lite med virkeligheten å gjøre. 

Lee Strobel var en overbevist ateist. Livet ble mer problematisk for ham den dagen kona ble en kristen og han ble tvunget til å revurdere kristendommen. Som en dreven kriminalreporter var han dyktig til å evaluere kjennsgjerninger (evidences) for eller mot en sak, noe han brukte i utforskningen av kristendommen. Resultatet var at han ble overbevist om at kristendommen måtte være sannheten. På nettstedet www.leestrobel.com finnes det en mengde videor hvor noe av de fremste trosforsvarerne i verden argumenterer for teisme og kristendom.

Et kjennetegn på et rasjonelt menneske er evnen og viljen til å ta inn over seg fakta og erkjenne sannheten slik den faktisk er. Et rasjonelt menneske vil alltid være villig til å revurdere sin virkelighetsforståelse dersom det viser seg at den er falsk. Når det gjelder framtiden kan vi aldri si noe med hundre prosent sikkerhet, men vi kan danne mer eller mindre scenarioer på grunnlag av de utviklingstendenser vi kan observere i dag. En slik utviklingstendens er befolkningsutviklingen i de muslimske landene. Befolkningen i land som Pakistan og Tyrkia vil antakelig bli dobbelt så stor i løpet av de neste 50 år. I 2050 er det ikke utenkelig at nærmere 2 milliader mennesker er muslimer. Disse vil bo i land som umulig kan brødfø dem, og det vil igjen si at store befolkningsmasser vil flytte til land hvor utsiktene til å skaffe seg et bedre liv er bedre, dvs. de vil flytte til Vesten og etter hvert komme i flertall her. Historisk har islam alltid søkt dominans og det samme vil skje i Europa. Multikulturalistene vil våkne opp i en ubehagelig virkelighet. 14.04.07 

Verden står overfor enorme utfordringer. Klimautviklingen, befolkningsutviklingen, energisituasjonen, matforsyningen og vannforsyningen er noen stikkord. Dersom den globale oppvarmingen fortsetter og temperaturen stiger med noen få grader, kan det føre til at millioner eller kanskje milliarder mennesker vil dø. Man skal være forsiktig med å ta de store ord i bruk, men det kan se ut som dagens globale utfordringer har apokalyptiske dimensjoner over seg. I sine syner på øya Patmos fikk Johannes se dramatiske begivenheter mot slutten av denne tidsalder. Et vers som sier noe om dette er Joh.åp.11.18: Hedningefolkene raste, men nå er din vrede kommet - tiden da de døde skal dømmes, og da du skal lønne dine tjenere profetene og de hellige og dem som frykter ditt navn, de små og de store, og da du skal ødelegge dem som ødelegger jorden. Det kan se ut som vi med vårt forbruk i den rike delen av verden er i ferd med å ødelegge selve livsgrunnlaget ved å drive rovdrift på ressursene. Dersom alle mennesker skulle ha det samme forbruket som oss, ville det kreve 5 jordkloder. Verdens ressurser er begrensede, og det er langtfra utenkelig at dette har potensial i seg til å utvikle seg til en global militær konflikt. Bibelen kaller det for en vredens tid. 

Skeptikeren Mark Twain sa: "Tro er å stole på det du vet ikke er sant" ("Faith is believing what you know ain't so"). Med en slik forståelse av troen blir det en uoverstigelig kløft mellom tro og viten. Troen blir blind og løsrevet fra den ytre virkeligheten; man kan i prinsippet tro hva som helst og alt er like bra eller like dårlig.

Problemet for Mark Twain og andre som følger ham er at Det nye testamentet har et diamentralt motsatt syn på hva tro: "Tro er lojalitet mot det du vet er sant". Den apostoliske forkynnelse legger stor vekt på ytre kjennsgjerninger som det at Jesus oppfylte gammeltestamentlige profetier, at han gjorde tegn og under og at han stod opp fra de døde. Den tomme grav og de påfølgende åpenbaringer av Jesus for mange vitner er vel den aller viktigste kjennesgjerningen som kristen tro bygger på.

Kristendommen må ellers gå for å være en "umulig tro" og det er svært vanskelig å forestille seg at den kunne ha overlevd i den antikke verden uten at den hadde en sikker base i fakta. 23.03.07.

En betydelig del av verdens kjente oljereserver befinner seg i Saudi Arabia. USA, Europa og Kina er fullstendig avhengig av oljeforsyningene fra denne staten og andre stater i samme område. Det er et paradoks at Saudi Arabia trolig støtter og finansierer spredningen av wahabismen, den spesielle og totalitære formen for islam som er grunnlaget for det saudiarabiske regimet, og som aktivt søker å styrke sin posisjon i Europa.

Hallgrim Berg har skrevet bok faren for islamisering av Europa. Dessverre har jeg ikke fått lest boken, men av det som har kommet fram i media, virker det som argumentene er godt kjente. Berg peker blant annet på den demografiske utviklingen i Europa og i den muslimske verden. I Europa føder hver kvinne i fruktbar alder i snitt føder 1,3 barn og i de muslimske land er det samme tallet rundt 6. På sikt vil dette med nødvendighet føre til en kraftig reduksjon av befolkningen i Europa og en sterk økning i den muslimske verden. At dette vil føre til økt innvandring av muslimer til Europa er mer enn sannsynlig på grunn av geografisk nærhet.

Islam er helt fra Muhammeds dager en krigerreligion. Når man i tillegg vet at integreringen av muslimer er svak og at det finnes islamistiske grupperinger som driver aktivt rekruteringsarbeid i den muslimske befolkningen, behøver man ikke ty til ulike konspirasjonsteorier for å være bekymret for Europas fremtid. Dypest sett handler dette ikke om etnografi, men om hvilke verdier som samfunnet skal bygge på. Demokrati, rettssikkerhet, ytringsfrihet, likeverd er noen av de verdiene som trolig vil få svært trange kår i et samfunn med betydelig innslag av muslimer.

På bakgrunn av dette er det forstemmende å lese reaksjonene på Bergs bok. Lars Gule beskylder Berg for å nære opp under konspirasjonsteorier som ligner på de som blir brukt mot jødene før annen verdenskrig. Generelt er det grunn til å være ytterst skeptisk til slike teorier, de er vanskelige å bekrefte dem fakta. Men når det gjelder islam er det åpent erklært i Koranen og av islamister at målet er en hel verden under islam. Anders Heger kaller boken for "Det nedrigste" og beskylder deretter Berg for å stå på parti med det aller mørkeste i europeisk historie. Blant disse mørke kapitlene i europas historie nevner Heger angsten for tyrkerne, en angst han tilsynelatende mener var helt unødvendig. Slik skriver bare en som enten ikke kan eller ikke vil erkjenne hvilke lidelser de ottomanske tyrkerne påførte det sørøstlige Europa gjennom mange århundrer, og hvis ettervirkninger fremdeles gjør at grekere og andre balkanborgere har et anstrengt forhold til Tyrkia. Også Heger er ute av stand til å se de langsiktige virkninger av den demografiske utviklingen. Over lang tid er dette trolig en av de viktigste maktfaktorer: Befolkninger som ikke reproduserer seg selv dør til slutt ut. Da kan andre overta. Så enkelt er det i grunnen. 

Ateismer sliter for tiden. Noen av deres mest veltalende talsmann, som Richard Dawkins, høster nedslående kritikker endog fra sine likesinnede. Bøker som "The God Delusjon" er ikke engang i nærheten av å rokke ved tradisjonelle og overbevisende argumenter for Guds eksistens, men er heller å oppfatte som en samling av stoff funnet på internett. En kritikk av teistisk tro som unnlater å gå nærmere inn på argumentene for denne troen vitner enten som svakhet eller intellekutell slapphet.

At ateismen har havnet i en hengemyr vises også av den voksende intoleransen blant ateistisk troende. Dawkins hevder at religion fører til hjernevasking av barn og at den faktisk er på linje med barnemishandling. Andre ateister som Harris mener at det snart er på tide å få gjort slutt på den respekten som som religiøse mennesker har nytt i samfunnet.

Dessverre er det en altfor vanlig oppfatning at moderne vitenskap har gjort gudstroen til noe som er i strid med det vi i dag har av kunnskap. Selv om gudstroen i og for seg ikke er avhengig av rasjonell begrunnelse fordi den er en grunnleggende eller basal tro, betyr ikke det at slike argumenter ikke finnes. Et par dusin teistiske argumenter kan leses her.

Hovedkjennetegnet på en bibelsk menighet er at den reflekterer Guds karakter inn en fallen verden. Gjennom sin menighet vil Gud gjøre sin herlighet synlig for verden. Dessverre skjer nok dette i sørgelig liten grad i mange lokale forsamlinger og menigheter. 9marks mener at denne tragiske situasjonen i stor grad skyldes at 9 viktige tegn på en bibelsk menighet blir neglisjert i dag. Her er det noe å tenke over for alle som er opptatt av å bygge menighet og forsamlinger. 9.1.07

Kristne palestinere flykter fra selvstyreområdene og det kristne nærværet kan om noen få år være helt borte fra byer som Betlehem. Situasjonen har forverret seg dramatisk etter at de palestinske selvstyremyndighetene overtok.

Hvordan ville en samtale mellom disse to personene forløpe? Hva slags tema ville bli diskutert? Klikk på linken og les en mulighet. Ganske morsom, men likevel lærerik. Har for eksempel aldri tenkt over at toleranse innebærer at man skal tåle noe som egentlig er dårlig eller i hvert fall blir oppfattet som dårlig. 30.12.06

Kristendommen gir hvert enkelt menneske uendelig stor verdi. Den lærer at alle mennesker er skapt i Guds bilde og at julens budskap om frelseren som var født i Davids stad er en glede som er for alt folket. Dette er antakelig hovedgrunnen til at det er i de landene hvor kristendommen fikk størst innflytelse at menneskeverdet hadde de beste kår. Men det er også grunnen til at mange har mye å frykte dersom den kristne påvirkningen forsvinner fra samfunnslivet. Det er nok å peke på hva som skjedde under kommunismen og nazismen. Menneskeverdet ble i stor grad borte og millioner av mennesker ble brutalt likvidert uten lov og dom. Menneskeverdet og kvinneverdet spesielt har heller ikke spesielt gode kår i den muslimske verden. Her holdt og holder man i stor grad på slaveriet lenge etter at det ble avskaffet i den kristne verden.  Kanskje det kunne være en tanke å bruke julen til å tenke over hvor mye vi skylder arven fra Jerusalem?  22.12.06.

 


DIVERESE LINKER

Fordi om jeg finner noen lnker interessante, betyr selvfølgelig ikke det at jeg nøvvendigvis er enig i eller godtar alt som skrives på disse nettstedene.

MINISTRIES

Desiring God Ministries

BIBEL

Bibelselskapet.no

BiblePlaces.com

Holy Land Photos

Mysteries of the Bible

Biblical Art on the WWW

Bible Encyclopedia

TIDSSKRIFTER

www.chiesa

VirtueOnline

 Chronicles Magazine

The Spectator

Touchstone

Catholic World News

orthodoxytoday.org

GetReligion

World Magazine Online

The Weekly Standard

APOLOGETIKK

Kärlek till Sanningen

Tekton apologetics Ministries

European Apologetics Network

Answers in Genesis

Damaris

Norges Kommentar Avis

BEKJENNELSE

FBB

Forward in Faith International

AKF

MISJON

misjon.info

Den Norske Israelsmisjon

AsiaLink

ChinaAid

HJEMMESIDER

Ivar Kristianslund Nettavis

Anders Brogren

Eivind Flå

www.josafat.no

Lars Toralf Storstrand

AKADEMISK

N.T.Wright

Alvin Plantinga

J.R. Lucas

Dallas Willard

ISRAEL

Norsk Israelsenter

Ordet og Israel

Israeli Links

blog.willy.no

HonestReporting

ANNET

Jærtun Lutherske Friskole

Kalliope

Fikenbladet

CAPLEX nettleksikon

ALTERNATIVT

Human-Etisk Forbund

Senter for skeptisk informasjon i Norge

Dilettant.no

Bjørn Stærk blog